Spartujte tříhlas z 16. století

Vyzkoušejte si, jak se pracuje s hudebními prameny 16. století. Z graduálu z konce 16. století jsme vybrali začátek jednoho Sanctus. Představte si dva obrovské svazky, ten druhý máme otevřený před sebou (obrázek níže). Jeden list má rozměry větší než formát A3, na výšku má skoro půl metru. Vlevo je list číslo 372, vpravo list 373. Celkem má tento svazek něco přes 380 listů (takže 740 stran). Z této knihy se zpívalo při mši před více než čtyřmi stoletími. Jsme skoro na konci druhého svazku, kde najdeme různá zpracování Sanctus (což, jak víme, je část mešního ordinaria). Na této dvoustraně vidíme začátek jednoho tříhlasého.

Lomnický graduál, sv. 2, listy 372v a 373r. Národní knihovna ČR, sign. XVII.A.53b
Stáhnout ukázku ve vyšší kvalitě (PDF)
Celý rukopis na Manuscriptorium.com

Vytvoříte tedy malou partiturku se třemi hlasy. Můžete psát na notový papír nebo ve svém oblíbeném notačním programu (např. freeware MuseScore).

Hlasy jsou označeny Dis. (diskant), Tenor a Bas.

Stačí, když spartujete jen úplný začátek, do repetice, tedy pouze dva a půl řádku v každém hlase, čili pouze tu část, která má text: Swaty Búh od věcžnosti nesmirný w své mocy jenž stworzil Nebe zemi k své chvále y cti. Text však ve své spartaci podkládat nemusíte (ale můžete, kdo chcete…).

Číst noty můžete vlastně tak, jako by to byla „normální“ dnešní notace, jen jsou prostě hranaté. Přepisujte do té („normání“) dnešní (kulaté) podoby. Nezapomeňte správně určit klíče (nápověda: diskant má C klíč na prostřední lince (jako třeba viola…), takže začíná tónem c1.

Jako další nápovědy mohou pomoci dvě stránky z nejstaršího česky psaného spisu o hudební teorii od Jana Blahoslava. Jmenuje se Musica, to jest knížka zpěvákům náležité zprávy v sobě zavírající. Obzvláště si všimněte tabulky s pomlkami v kapitole VII. O Pauzách.

Řešení úkolu:

Sanctus (sample) by Roman Mlejnek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *