Prameny k 18. století

Přečtěte si něco o hudbě 18. století – ale tentokrát výhradně z dobových pramenů. Všechny čtyři ukázky pocházejí přímo z časů, o kterých hovoříme, takže máme jedinečnou příležitost přečíst si něco autentického a přenést se do 18. století. Ale také si musíme dát pozor na úskalí, která z toho vyplývají. To, o čem psali autoři v oné době, mohlo být zajímavé a důležité pro tehdejší čtenáře, ale nemusí to být tak podstatné pro nás. A naopak některým věcem věnují malou (nebo žádnou) pozornost, a přitom dnes by nás to tolik zajímalo. Některé skutečnosti se od té doby proměnily, některá slova změnila význam, něco si pisatel mohl špatně zapamatovat, nebo prostě píše dobový pohled na věc, o kterém už dnes víme, že je chybný. A tak dále. Čtěte tedy obezřetně a zodpovězte otázky (jako domácí úkol ve Škole online).

1720
Benedetto Marcello: Divadlo podle módy (Il teatro alla moda)

Rady hudebníkům

Skladatel Benedetto Marcello (1686-1739) napsal satirický spis o opeře (vyšel anonymně v roce 1720), kde vysvětluje, jak to „má“ být v jednotlivých profesích kolem divadla. V moderním vydání je kniha k dispozici i česky, odtud pochází naše ukázka.

1752
Johann Joachim Quantz: Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu (Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen)

Vybrané odstavce z kapitoly 13

Quantzův spis o hře na flétnu patří k zásadním teoretickým pojednáním o hudbě z 18. století. Důležitý je nejen pro historicky poučenou interpretaci flétnistů, najdeme zde i spoustu obecných postřehů o hudbě poloviny 18. století. Ukázka je z českého vydání z roku 1990.

1771
Charles Burney: Hudební cestopis 18. věku (The Present State of Music in France and Italy)

Benátky

Anglický hudebník Charles Burney vyrazil v roce 1770 na cestu do Francie a Itálie a vydal o tom „hudební cestopis“. O dva roky později podnikl podobnou cestu do Nizozemí, Německa, Vídně – a také do Čech. Moc zajímavé čtení, oba cestopisy vyšly česky v knize z roku 1966.

1773
Carl Philipp Emanuel Bach: Autobiography

Česky
Anglicky (s úvodní studií)
V německém překladu Burneyho spisu v roce 1773 vyšel vlastní životopis C. P. E. Bacha (dali tam skladatelův vlastní text místo Burneyho parafráze).


Otázky (najdete jako domácí úkol ve Škole online):

  1. Kdo působil jako kapelník v chrámu svatého Marka v době Burneyho návštěvy Benátek?
  2. Jak J. J. Quantz charakterizuje rozdíl mezi italskými a fancouzskými hudebníky (či italskou a francouzskou hudbou)?
  3. Kde působil C. P. E. Bach v době, kdy napsal svůj životopis?
  4. Co z našich ukázek z 18. století vás nejvíce zaujalo a proč?