Mannheimská škola

<< zpět

Minulý týden jste se zkusili přenést do 18. století a přečetli si něco z dobové literatury pramenné povahy. Viděli jsme, že takové zdroje přinášejí jedinečné informace, ale také že jsou psány z pohledu dané doby a daného prostředí a nemusejí tedy reflektovat to, jak se na danou věc díváme s odstupem dnes. Číst obezřetně musíme ale i moderní literaturu o dějinách hudby. Připravil jsem Vám (velmi krátké) ukázky o Mannheimské škole.

Česká hudba mnohokrát vstoupila výrazně do dějin světové hudby. A jedním takovým významným případem je působení Jana Václava Stamice (Stamitze) v Mannheimu. Přečtěte si o tom z různých zdrojů informací. A poslechněte si (před tím a/nebo u toho a/nebo potom…) jednu jeho symfonii:


Přečtěte si o Mannheimské škole z různých zdrojů informací. Ukázky řadím tentokrát podle rozsahu od nejkratších po nejdelší. Všimněte si, jakým informacím je věnována pozornost. Ukázky se v tom liší (záleží zejména na rozsahu daného pojednání), ale také se v něčem shodují, což může vypovídat o tom, jak je co důležité. Nechceme se učit všechno, co se tu píše, ale chceme dané věci porozumět. Nejlepší cestou bývá to, že si přečteme, co se o tom píše na různých místech, abychom si vytvořili svůj vlastní, co možná nejpřesnější obrázek. Postup od stručného k podrobnému bývá nejvhodnější.

Můžeme narazit na rozpory mezi informacemi z různých zdrojů. Někdy ani nelze jednoduše dohledat, který zdroj to říká správně, ale může být užitečné aspoň vědět, že zde existuje tato nejasnost. Jednoho takového rozporu si všimněte v našich ukázkách: kdy přišel J. V. Stamic do Mannheimu?

Slovníkové heslo
Oxford Concise dictionary of Music (1996)

Podrobná encyklopedie
U. Michels: Encyklopedický atlas hudby ( 2000)

Ukázka z knihy o hudbě klasicismu
Ingeborg Šišková: Dějiny hudby IV. – Klasicismus (2012)


Nemusíme se vůbec stydět, když se také podíváme, co se píše na Wikipedii (v českém a anglickém hesle).

A na závěr se podívejme na zajímavé video: