Bio

Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Získal doktorát na Ústavu hudební vědy téže fakulty (disertační práce na téma Hudba a emoce). Vyučuje odbornou teorii na Pražské konzervatoři.